[Hỏi Đáp] 1 năm đại học có bao nhiêu tín chỉ?

171
1 năm đại học có bao nhiêu tín chỉ?

Nhiều tân sinh viên đang tự hỏi 1 năm đại học có bao nhiêu tín chỉ. Để biết rõ hơn một năm sinh viên cần học bao nhiêu tín chỉ, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Tín chỉ là gì?

Tín chỉ được coi là một đơn vị để đo lường mức độ học tập của một hệ thống ECTS. 1 tín chỉ được quy định tương ứng với 15 tiết học lý thuyết, 30 tiết thực hành và thí nghiệm hoặc thảo luận. Bằng đúng 60 giờ thực tập tại cơ quan làm việc, bằng 45 giờ sinh viên làm tiểu luận, bài tập lớn, đồ án hay khóa luận tốt nghiệp.

1 năm đại học có bao nhiêu tín chỉ?

Theo nghị định chuẩn của Bộ GD&ĐT, số lượng tín chỉ tối thiểu mà sinh viên được đăng ký cho một học kỳ là:

  • Đăng ký 14 tín chỉ cho một học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa. Đối với sinh viên có học lực khá.
  • Đăng ký 10 tín chỉ cho một học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa. Đối với sinh viên nào có học lực yếu.
  • Không quy định số lượng học tập tối thiểu đối với sinh viên đăng ký học kỳ phụ.
1 năm đại học có bao nhiêu tín chỉ
Trung bình mỗi sinh viên được đăng ký tối đa là 30 tín chỉ/1 học kỳ

Mặc dù số tín chỉ tối đa được đăng ký tại trường không được Bộ GD&ĐT nêu rõ. Nhưng xét theo khối lượng chương trình học thì trung bình sinh viên được đăng ký tối đa là 30 tín chỉ/1 học kỳ. Ngoài ra, hằng năm học sẽ có thêm một học kỳ phụ (kỳ hè) co sinh viên học vượt tín chỉ hoặc học để cải thiện điểm hoặc chưa đăng ký được môn học ở học kỳ chính.

Rate this post
Chia sẻ nếu thấy hữu ích
Rate this post