Danh sách các khu công nghiệp ở Quảng Nam lớn nhất

93
Danh sách các khu công nghiệp ở Quảng Nam

Quảng Nam đang hướng đến phát triển các ngành như du lịch, dịch vụ biển đặc biệt là ngành công nghiệp. Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ điểm qua các khu công nghiệp ở Quảng Nam lớn nhất bạn có thể tham khảo nếu muốn đầu tư vào khu vực này.

Danh sách các khu công nghiệp ở Quảng Nam hiện nay:

1. Khu công nghiệp Đông Quế Sơn

 • Vị trí: Quốc Lộ 1A, X. Quế Cường, H. Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Công ty trách nhiệm hữu hạn An Thịnh Quảng Nam
 • Diện tích: gần 233ha
 • Tỷ lệ lấp đầy: 40%

2. Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc

 • Vị trí: Tỉnh lộ 607, X. Điện Ngọc, H. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Ban quản lý các KCN Quảng Nam
 • Diện tích 418ha
 • Tỷ lệ lấp đầy khoảng 80%

3. Khu công nghiệp Đông Thăng Bình

 • Vị trí: X. Bình Phục, H. Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Ban quản lý các KCN Quảng Nam
 • Diện tích: 120ha
 • Tỷ lệ lấp đầy: 60%

4. Khu công nghiệp Tam Thăng

 • Vị trí: X. Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Công ty CP Capella Quảng Nam (Capella Land)
 • Diện tích: khoảng 197ha
 • Tỷ lệ lấp đầy khoảng 90%

5. Khu công nghiệp Thuận Yên

 • Vị trí: X. Tam Đàn, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vinaconex 25
 • Diện tích: khoảng 141ha
 • Tye lệ lấp đầy: khoảng 50%

6. Khu công nghiệp Tây An

 • Vị trí: X. Duy Trung, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Ban quản lý các KCN Quảng Nam
 • Diện tích: hơn 111ha
 • Tỷ lệ lấp đầy 100%

7. Khu công nghiệp Tam Hiệp

 • Vị trí: X. Tam Hiệp, H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Công ty ĐT&PT Kỳ Hà – Chu Lai – Quảng Nam
 • Diện tích: khoảng 608ha
 • Tỷ lệ lấp đầy: khoảng 90%

8. Khu công nghiệp Trảng Nhật

 • Vị trí: Quốc Lộ 1A, X. Điện Thắng, H. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Ban quản lý các KCN Quảng Nam
 • Diện tích: 50ha
 • Tỷ lệ lấp đầy: 100%

9. Khu công nghiệp Bắc Chu Lai

 • Vị trí: X. Tam Hiệp, H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Công ty phát triển hạ tầng KCN Chu Lai (CIZIDCO)
 • Diện tích: khoảng 361ha
 • Tỷ lệ lấp đầy: 100%

10. Khu công nghiệp Đại Hiệp

 • Vị trí: Quốc Lộ 14B, X. Đại Hiệp, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Công ty ĐT&PT Kỳ Hà
 • Diện tích: 809ha
 • Tỷ lệ lấp đầy: 85%

11. Khu công nghiệp Tam Anh

 • Vị trí: X. Tam Anh, H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH C&N VINA và Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai
 • Diện tích: khoảng 200ha
 • Tỷ lệ lấp đầy: khoảng 90%
Rate this post
Chia sẻ nếu thấy hữu ích
Rate this post