Danh sách các trường mầm non công lập Quận 5

36
Danh sách các trường mầm non công lập Quận 5

1. Trường Mầm non 5B

  • Địa chỉ: 53 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0862725928
  • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/SDmfazRh24…

2. Mầm non 14B, Quận 5

  • Địa chỉ: 10 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028)38.553329
  • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/UCrBP7ddn3…

3. Mầm non Họa Mi 3

  • Địa chỉ: 285 An Dương Vương – Phường 3 – Quận 5 – Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 38359649
  • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/2vPBdgPcb2…

4. Mầm non Họa Mi 2

  • Địa chỉ: 11 Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 08 38550152
  • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/AEKjRH68wi…

5. Mầm non 3

6. Mẫu Giáo 14A

7. Mầm non 12 (Cơ sở 1)

  • Cơ sở 1: Số 69 Đường Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại : 0838.553.719
  • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/Pk5Ci1AtY2…

8. Mầm non 6

  • Địa chỉ: 1048 Võ Văn Kiệt, Phường 6, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835352997
  • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/hSBEo9CCjf…

9. Mầm non Sơn Ca

10. Mầm non 5A

  • Địa chỉ: 109-111 Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028 3923 6466
  • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/ATPtPwy4Du…

11. Mầm non 12 (Cơ sở 2)

  • Cơ sở 2: Số 7 Đường Tăng Bạt Hổ, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại : 0838.553.549
  • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/HbPRW4JKwj…

12. Trường Mầm non 13

  • Địa chỉ: 27-29 Đường Gia Phú, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028.38593747
  • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/3gbys9vD9B…

13. Mẫu giáo Mai Anh

  • Địa chỉ: 478 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028 3838 4109
  • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/rktVrCMpJv…

14. Mầm non Họa Mi 1

  • Địa chỉ: 122-124 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028 38551180
  • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/tvgQ8XsWdT…

15. Mẫu giáo 2B

  • Địa chỉ: 107 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 39234227
  • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/2mc9p5ds9S…

16. Mầm non 4

  • Địa chỉ : 322/24 An Dương Vương – Quận 5 – Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại : (84) 08.38391049
  • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/7F7cSYxia6…

17. Mầm non 10

  • Địa chỉ: 11 – 19 An Điềm, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028 3856 2875
  • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/ihUUNriqhS…

18. Mầm non 9

  • Địa chỉ: 66 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (08.)38350921
  • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/fbZZB68Brq…

19. Mầm non 8

  • Địa chỉ: 39 Nguyễn Duy Dương, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028.39.234.574
  • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/T48WCGyTU4…

20. Mầm non 11

  • Địa chỉ: 139 Triệu Quang Phục, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại : 08.3855.6230
  • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/WHZEhfRr5c…

21. Mầm non 1

  • Địa chỉ: 26 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028 3923 4206
  • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/Nud1QLjM3D…

22. Mầm non Vàng Anh

Rate this post
Hà Anh đam mê trải nghiệm sản phẩm của các thương hiệu lớn, mê review.
Chia sẻ nếu thấy hữu ích
Rate this post