Danh sách công ty khu chế xuất Tân Thuận cập nhật mới nhất

43
Danh sách công ty khu chế xuất Tân Thuận cập nhật mới nhất

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về các công ty khu chế xuất Tân Thuận Quận 7, Tp.HCM. Tham khảo ngay!

Danh sách công ty khu chế xuất Tân Thuận

1. Công Ty TNHH Chubu Rika (Việt Nam)

 • Ngành Nghề: Xi Mạ
 • Địa Chỉ: Đường 18 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37700683
 • Fax: (028) 37700685
 • Email: Crvc@hcm.Vnn.Vn

2. Công Ty TNHH Hatchando (Việt Nam)

 • Ngành Nghề: Rau Quả
 • Địa Chỉ: Đường 15 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701919
 • Fax: (028) 37701050
 • Email: hcdvn@hcm.fpt.vn

3. Công Ty TNHH Công Nghệ An Thịnh

 • Ngành Nghề: Cơ Khí
 • Địa Chỉ: Lô Y HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37700919
 • Fax: (028) 37700920
 • Email: George.Le@Act-Vn.Com

4. Công Ty TNHH Mtex Việt Nam

 • Ngành Nghề: Xe Hơi – Phụ Tùng
 • Địa Chỉ: Đường 18 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701324

5. Công Ty TNHH Đế Lĩnh

 • Ngành Nghề: Thực Phẩm – Chế Biến & Đóng Gói
 • Địa Chỉ: Đường 18 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37700445
 • Fax: (028) 37701958

6. Công Ty TNHH Askey

 • Ngành Nghề: Điện Tử
 • Địa Chỉ: Đường 18 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701019
 • Fax: (028) 37701011

7. Ngân Hàng Tm Cp Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Cn Nam Sài Gòn

 • Ngành Nghề: Ngân Hàng
 • Địa Chỉ: HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701634
 • Fax: (028) 37701635

8. Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Bensia

 • Ngành Nghề: Văn Phòng Phẩm
 • Địa Chỉ: Đường 10 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37700097
 • Fax: (028) 37700176
 • Email: bensia@hcm.vnn.vn

9. Công Ty TNHH Mekelong Vn

 • Ngành Nghề: Hóa Mỹ Phẩm
 • Địa Chỉ: Đường 12 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37700058
 • Fax: (028) 37700057
 • Email: Mekelong@Mekelong.Com.Vn

10. Công Ty TNHH Altera Việt Nam

 • Ngành Nghề: Điện Tử
 • Địa Chỉ: Lô D01 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 36366102
 • Fax: (028) 36426201

11. Công Ty TNHH Hana Jewelry Vn

 • Ngành Nghề: Đồ Trang Sức
 • Địa Chỉ: Đường 15 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37700713
 • Fax: (028) 37700714

12. Công Ty TNHH Aricent Việt Nam

 • Ngành Nghề: Dịch Vụ
 • Địa Chỉ: Lô D01 Đường Tân Thuận HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37702000

13. Công Ty TNHH Đạt Việt

 • Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
 • Địa Chỉ: Đường 3 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701451
 • Fax: (028) 37701453
 • Email: Datviet@Saigonnet.Vn

14. Công Ty TNHH May Mặc Wonderful Sài Gòn

 • Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
 • Địa Chỉ: Đường 14 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701386
 • Fax: (028) 37701595
 • Email: Wonderful_Sg@hcm.Vnn.Vn

15. Công Ty TNHH Nidec Tosok (Việt Nam)

 • Ngành Nghề: Động Cơ Điện – Sản Xuất & Buôn Bán
 • Địa Chỉ: Đường 16 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37700026
 • Fax: (028) 37700024

16. Công Ty TNHH M.K Science Việt Nam

 • Ngành Nghề: Điện Tử – Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện
 • Địa Chỉ: 2a Đường 15 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37700241
 • Fax: (028) 37700243
 • Email: Mksv@Mksv.Com.Vn

17. Công Ty TNHH Găng Tay Toàn Mỹ

 • Ngành Nghề: Găng Tay
 • Địa Chỉ: Đường 12 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701367
 • Fax: (028) 37700109
 • Email: Cmglovesvn@hcm.Vnn.Vn

18. Công Ty TNHH Công Nghiệp Á Châu

 • Ngành Nghề: Cơ Khí
 • Địa Chỉ: Đường 12 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701188
 • Fax: (028) 37701189
 • Email: Achcm@Yahoo.Com.Vn

19. Công Ty TNHH Dây Khóa Kéo Keen Ching

 • Ngành Nghề: May Mặc – Phụ Liệu
 • Địa Chỉ: Đường 16 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701625
 • Fax: (028) 37700(028) 371
 • Email: Keenching@Kcc.Com.Vn

20. Công Ty TNHH Unimax Sài Gòn

 • Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
 • Địa Chỉ: Đường 12 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701790
 • Fax: (028) 37701794

21. Công Ty TNHH Sankei (Việt Nam)

 • Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
 • Địa Chỉ: Đường 14 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701060
 • Fax: (028) 37701059
 • Email: sankeivn@hcm.vnn.vn

22. Công Ty TNHH Liên Minh Vina

 • Ngành Nghề: Sợi
 • Địa Chỉ: Đường 1 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38785621

23. Công Ty TNHH Hợp Vũ (Việt Nam)

 • Ngành Nghề: Bảo Hộ Lao Động
 • Địa Chỉ: Đường 15 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701516
 • Email: Kidihv@Hcm.Vnn.Vn

24. Công Ty TNHH Thực Phẩm Asuzac

 • Ngành Nghề: Thực Phẩm
 • Địa Chỉ: Đường 10 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701457
 • Fax: (028) 37701020
 • Email: asuzacfoods@hcm.vnn.vn

25. Công Ty Cp Dược Phẩm Sa Vi (Savipharm)

 • Ngành Nghề: Dược Phẩm
 • Địa Chỉ: Lô Z1-2-3a Tân Thuận HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37700144
 • Fax: (028) 37700145
 • Email: Svp@Savipharm-Vn.Com

26. Công Ty TNHH Vớ Lancheston

 • Ngành Nghề: Dệt Kim – Sản Xuất & Buôn Bán
 • Địa Chỉ: Đường 8 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701481
 • Fax: (028) 37701483
 • Email: lancheston@hcm.fpt.vn

27. Công Ty TNHH Thụy Bang (Việt Nam)

 • Ngành Nghề: Băng Dán, Băng Công Nghiệp, Băng Bảo Vệ
 • Địa Chỉ: Đường 10 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37700008

28. Công Ty TNHH Perfect Quality Industrial (Vn) Inc

 • Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
 • Địa Chỉ: Khu B Đường 5 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701728
 • Fax: (028) 37701440
 • Email: Perfect-Quality@Vnn.Vn

29. Công Ty TNHH Pungkook Sài Gòn

 • Ngành Nghề: Túi, Cặp, Giỏ Xách
 • Địa Chỉ: Bg-23 Đường 8 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701433
 • Fax: (028) 37701008
 • Email: pksaigon@hcm.vnn.vn

30. Công Ty TNHH T.T.T.I

 • Ngành Nghề: Điện Tử – Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện
 • Địa Chỉ: Đường 16 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701342
 • Fax: (028) 37701341
 • Email: Tttico@hcm.Vnn.Vn

31. Công Ty TNHH D & Y Technology Việt Nam

 • Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm
 • Địa Chỉ: Lô Q12-B14 Đường 18 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37700565
 • Fax: (028) 37700296

32. Công Ty TNHH Bao Bì Nhật Bản Việt Nam

 • Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu
 • Địa Chỉ: Lô U33b-35 Đường 20 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701915
 • Fax: (028) 37701917
 • Email: Jptvn1@Hcm.Vnn.Vn

33. Công Ty TNHH Nhựa Sơn Việt

 • Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm
 • Địa Chỉ: Đường 10 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701686
 • Fax: (028) 37701684

34. Công Ty TNHH Toyo Precision

 • Ngành Nghề: Máy May – Vật Tư & Phụ Tùng
 • Địa Chỉ: Đường 6 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701382

35. Công Ty TNHH Công Nghiệp Tempearl (Việt Nam)

 • Ngành Nghề: Điện – Dụng Cụ Ngắt, Chuyển Mạch
 • Địa Chỉ: Đường 8 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701213
 • Fax: (028) 37701215
 • Email: Tempearl-Vn@HCM.Vnn.Vn

36. Công Ty TNHH Proceeding

 • Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
 • Địa Chỉ: Đường 15 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701874
 • Fax: (028) 37701876
 • Email: Proceeding@hcm.Vnn.Vn

37. Công Ty TNHH Always

 • Ngành Nghề: Xe Đạp – Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng
 • Địa Chỉ: Đường 16 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37700900

 38. Công Ty TNHH Liên Hiệp Phát (Việt Nam)

 • Ngành Nghề: Găng Tay
 • Địa Chỉ: Tân Thuận HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37700347
 • Fax: (028) 37700705

39. Sanyo Semiconductor Co. Ltd

 • Ngành Nghề: Điện Tử – Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện
 • Địa Chỉ: Đường 8 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701403
 • Fax: (028) 37701830
 • Email: meica.mtv@hcm.vnn.vn

40. Công Ty TNHH Nikkiso Việt Nam

 • Ngành Nghề: Y Tế – Vật Tư & Thiết Bị
 • Địa Chỉ: Đường 19 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701320
 • Fax: (028) 37701640

41. Công Ty TNHH Công Nghiệp Palace (Việt Nam)

 • Ngành Nghề: Găng Tay
 • Địa Chỉ: Tân Thuận HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701902
 • Fax: (028) 37700514

42. Công Ty TNHH Kỹ Thuật Top Opto

 • Ngành Nghề: Kính – Quang Học
 • Địa Chỉ: Đường 22 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37700304
 • Fax: (028) 37700307
 • Email: Topoptotec@HCM.Vnn.Vn

43. Công Ty TNHH Semo Vina

 • Ngành Nghề: Đồ Chơi
 • Địa Chỉ: Đường 8 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701447
 • Fax: (028) 37701449
 • Email: Semovina@hcm.Vnn.Vn

44. Công Ty TNHH Công Nghiệp Thuận Xương

 • Ngành Nghề: Ống – Kim Loại, Nhựa & Cao Su
 • Địa Chỉ: Tân Thuận HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701436
 • Fax: (028) 37701438
 • Email: Sales@Shuenchang.Com

45. Công Ty TNHH Sứ Đại Đồng

 • Ngành Nghề: Sành Sứ
 • Địa Chỉ: Tân Thuận HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701081
 • Fax: (028) 37701080
 • Email: tatungdd@hcm.vnn.vn

46. Công Ty TNHH New London – Vn

 • Ngành Nghề: Giày, Dép – Sản Xuất & Buôn Bán
 • Địa Chỉ: Lô R27b-29a Đường 16 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37700592

47. Công Ty TNHH Yasuda Fashion (Việt Nam)

 • Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
 • Địa Chỉ: Đường 18 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701353
 • Fax: (028) 37701615
 • Email: yasudavietnam@hcm.vnn.vn

48. Công Ty TNHH Hàng Trang Sức Kp

 • Ngành Nghề: Đồ Trang Sức
 • Địa Chỉ: Đường 12 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37700425
 • Fax: (028) 37700424

49. Công Ty TNHH Bảo Hiểm Fubon Việt Nam

 • Ngành Nghề: Bảo Hiểm
 • Địa Chỉ: HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 54155678
 • Email: fubonhcm@hcm.Vnn.Vn

50. Công Ty TNHH Bao Bì Gia Phú

 • Ngành Nghề: Bao Bì – Sản Xuất & Buôn Bán
 • Địa Chỉ: Đường 1 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37701045
 • Fax: (028) 37701236
 • Email: Giaphu@Unet.Vnnews.Com
5/5 - (1 bình chọn)
Hà Anh đam mê trải nghiệm sản phẩm của các thương hiệu lớn, mê review.
Chia sẻ nếu thấy hữu ích
5/5 - (1 bình chọn)