Danh sách công ty khu công nghiệp Mỹ Phước 2

79
Danh sách công ty khu công nghiệp Mỹ Phước 2

1. Công Ty Cổ Phần Nhựa YOUL CHON VINA (Nộp hộ nhà thầu nước ngoài)

 • Lô K-3- CN, KCN Mỹ Phước II (CTy CP Nhựa YOUL CHON VINA) – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
 • Mã số thuế: 3701290246

2. Công Ty TNHH RELTEX HCMC

 • Lô B-10A-CN, KCN Mỹ Phước II – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
 • Mã số thuế: 3700673662

3. Công Ty TNHH DMC

 • Lô C-3B-CN, KCN Mỹ Phước II – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
 • Mã số thuế: 3700788430

4. Công ty TNHH GEM MANUFACTURING VN ( Nộp Hộ Nhà Thầu Nước Ngoài )

 • Đường NA5, KCN Mỹ Phước II – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
 • Mã số thuế: 3701426585

5. Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam – Chi Nhánh Tại Bình Dương

 • Lô M5-M12, KCN Mỹ Phước II – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
 • Mã số thuế: 3600224423-042

6. Công Ty TNHH SECURENMAN Việt Nam

 • Đường NA3, KCN Mỹ Phước II – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
 • Mã số thuế: 3700674602

7. Công Ty TNHH KDK ELECTRIC WIRE Việt Nam (Nộp hộ nhà thầu nước ngoài)

 • Lô G – 6 – CN, KCN Mỹ Phước II (CTy TNHH KDK ELECTRIC WIRE) – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
 • Mã số thuế: 3700949208

8. Công ty TNHH EcO2 Việt Nam

 • 11A2 Lô B, Đường NA5, KCN Mỹ Phước II – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
 • Mã số thuế: 3700692802

9. Công Ty TNHH S & J Hosiery (Việt Nam)

 • Lô M – 3B – CN KCN Mỹ Phước II – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
 • Mã số thuế: 3700755643

10. Công ty TNHH CHO CHEN (Việt Nam)

 • Lô G-5B-CN, KCN Mỹ Phước II – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
 • Mã số thuế: 3700772215

11. Công Ty TNHH RELTEX HCMC (Nộp hộ nhà thầu nước ngoài)

 • Đường NA5 – Lô B- 10ACN – KCN Mỹ Phước II (CTy RELTEX HCMC) – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
 • Mã số thuế: 3700931024

12. Công Ty TNHH CHENG-FENG (Việt Nam)

 • lô B4 CN, Đường NA6, KCN Mỹ Phước II – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
 • Mã số thuế: 3700660198

13. Công Ty TNHH Đông Dương

 • Lô F 9B – Cn, KCN Mỹ Phước II – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
 • Mã số thuế: 3700754255

14. Công ty Cổ Phần Hoàng Công

 • Số 10 lô C, Khu đô thị The Rich Land, KCN Mỹ Phước II – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
 • Mã số thuế: 0304747379

15. Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Tử Ta Tung VN (Nộp Hộ Nhà Thầu Nước Ngoài)

 • Lô C-6A-CN, C-5A-CN, KCN Mỹ Phước II – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
 • Mã số thuế: 3701689778

16. Công Ty Cổ Phần Nhựa YOUL CHON VINA

 • Lô K-3-CN, KCN Mỹ Phước II – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
 • Mã số thuế: 3700810887

17. Công Ty TNHH SHENG CHANG

 • Lô I-1A-CN KCN Mỹ Phước II – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
 • Mã số thuế: 3700762111

18. Công Ty TNHH Dệt WEI-DEAN(Việt Nam)

 • Lô Đất E-4A-CN, KCN Mỹ Phước II – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
 • Mã số thuế: 3700711251

19. Công Ty TNHH Điện Tử JING GONG (Việt Nam)

 • Lô G-5A-CN, KCN Mỹ Phước II – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
 • Mã số thuế: 3700796784

20. Chi Nhánh Công Ty TNHH SOUL GEAR VINA

 • Lô M-1-CN, Đường NA7, KCN Mỹ Phước II – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
 • Mã số thuế: 0302242245-001
Rate this post
Hà Anh đam mê trải nghiệm sản phẩm của các thương hiệu lớn, mê review.
Chia sẻ nếu thấy hữu ích
Rate this post