Địa chỉ Bảo Hiểm Xã Hội (bhxh) TP HCM

1422

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  •  Số 117C Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  • 02839 979 039
  • 02839 979 010
  •  bhxh@hochiminh.vss.gov.vn
  • Website: https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn

 

Chia sẻ nếu thấy hữu ích