[Giải Đáp] 1 năm đại học có bao nhiêu học kỳ?

191
1 năm đại học có bao nhiêu học kỳ
1 năm đại học có bao nhiêu học kỳ?

Để giải đáp thắc mắc của nhiều tân sinh viên 1 năm đại học có bao nhiêu học kỳ. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi để biết rõ hơn.

1 năm đại học có bao nhiêu học kỳ?

Đại đa số các trường Đại học ở Việt Nam đều chia 1 năm có 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ (kỳ hè). Học kỳ chính là học kỳ bắt buộc các sinh viên phải học, riêng kỳ hè không bắt buộc phải học. Ngoài ra, cũng có một số trường đại học quy định là học 3 kỳ, tức là 3 học kỳ chính.

1 năm đại học có bao nhiêu học kỳ
Một năm có hai học kỳ chính và một học kỳ phụ (kỳ hè)

Kỳ hè là kỳ dành cho sinh viên học các học phần do học chậm tiến độ ở học kỳ chính, hoặc học lại các học phần chưa đạt/ học để cải thiện điểm số của mình. Hay những bạn sinh viên nào muốn học vượt các học phần có ở các học kỳ sau (nếu có mở lớp).

Rate this post
Chia sẻ nếu thấy hữu ích
Rate this post